سڵاو

باشترین هەنگەلانی کوردستان

پیکو

پڕۆژەی هەنگەڵانی پشدەر لە ساڵی ٢٠١٠ـەوە بەشێوەیەکی زانستی دەستی بەکار کردوو

بەرهەمەکانی ئێمە

54$

هەنگوینی پیکۆ

باشترین هەنگەلانی کوردستان هەنگوینی پیکۆ

500$

هەنگوینی کوردستان

پڕۆژەی هەنگەڵانی پشدەر لە ساڵی ٢٠١٠ـەوە بەشێوەیەکی زانستی دەستی بەکار کردوو

 

500$

هەنگەلان

پڕۆژەی هەنگەڵانی پشدەر لە ساڵی ٢٠١٠ـەوە بەشێوەیەکی زانستی دەستی بەکار کردوو

پڕۆژەی هەنگەڵانی پشدەر لە ساڵی ٢٠١٠ـەوە بەشێوەیەکی زانستی دەستی بەکار کردوو

 

500$

ئامێری هەنگەلانی

پڕۆژەی هەنگەڵانی پشدەر لە ساڵی ٢٠١٠ـەوە بەشێوەیەکی زانستی دەستی بەکار کردو

پڕۆژەی هەنگەڵانی پشدەر لە ساڵی ٢٠١٠ـەوە بەشێوەیەکی زانستی دەستی بەکارپڕۆژەی هەنگەڵانی پشدەر لە ساڵی ٢٠١٠ـەوە بەشێوەیەکی زانستی دەستی بەکار کردوو

 

54$

بەرهەمێکی نوێ

ئەم بەرهەمە نوێیە

تایبەتمەندییەکانی ئێمە

نوێترین پۆست

ڕێنمایی بۆ هەنگەوانان

  • 23 June 2019 Sunday

,پڕۆژەی هەنگەڵانی پشدەر لە ساڵی ٢٠١٠ـەوە بەشێوەیەکی زانستی دەستی بەکار کردوو,پڕۆژەی هەنگەڵانی پشدەر لە ساڵی ٢٠١٠ـەوە بەشێوەیەکی زانستی دەستی بەکار کردوو,پڕۆژەی هەنگەڵانی پش ...

زیاتر

هەنگوینی قەلادزێ

  • 23 June 2019 Sunday

,پڕۆژەی هەنگەڵانی پشدەر لە ساڵی ٢٠١٠ـەوە بەشێوەیەکی زانستی دەستی بەکار کردوو,پڕۆژەی هەنگەڵانی پشدەر لە ساڵی ٢٠١٠ـەوە بەشێوەیەکی زانستی دەستی بەکار کردوو,پڕۆژەی هەنگەڵانی پشدەر لە ساڵی ٢٠١٠ـەوە بەشێ ...

زیاتر

هەنگوینی کوردستان

  • 23 June 2019 Sunday

,پڕۆژەی هەنگەڵانی پشدەر لە ساڵی ٢٠١٠ـەوە بەشێوەیەکی زانستی دەستی بەکار کردوو,پڕۆژەی هەنگەڵانی پشدەر لە ساڵی ٢٠١٠ـەوە بەشێوەیەکی زانستی دەستی بەکار کردوو,پڕۆژەی هەنگەڵانی پش ...

زیاتر